Autisme spectrum stoornis


Hoi ik ben Danielle en deze video gaat over
ASS, autisme spectrum stoornissen. Aan het einde van de video weet jij op welke
3 vlakken de ontwikkeling anders verloopt in mensen met autisme, hoe de diagnose wordt
gesteld en kan jij van deze drie kinderen beoordelen welke een symptoom van autisme
laat zien. [op een rij, wijzen, Elk kind ontwikkelt zich op een verschillende
manier, maar toch komen de verschillende mijlpalen op eenzelfde tijd, bekijk maar eens het Van
Wiechenschema. Ze ontwikkelen zich in fijne en grove motoriek,
communicatie (zowel verbaal als non-verbaal), sociaal gedrag en probleemoplossend vermogen. Bij kinderen met een autisme spectrum stoornis
zie je dat er een ontwikkelingsstoornis van de communicatie en sociale interactie – zoals afwezigheid of vertraging van taalgebruik,
die ook niet wordt gecompenseerd door non-verbale taal. Zo zullen kinderen met autisme bijvoorbeeld
niet wijzen om iets aan te geven, of ze strekken hun armen niet als ze opgetild willen worden. – Ook kunnen er problemen zijn met het onderhouden
van een gesprek, waarvoor heen en weer communicatie nodig is. – En je ziet dat de kinderen anders spelen. Ze zetten organiseren bijvoorbeeld hun speelgoed
op een rij, en fantasiespelletjes kunnen ze weinig mee. – En ook bijvoorbeeld stoornissen in non-verbaal
gedrag ongepast oogcontact maken, niet sociaal glimlachen en mimiek niet op een juiste manier
gebruiken in de communicatie – Problemen met het omgaan met leeftijdsgenoten,
weinig interesse tonen voor de andere kinderen en weinig toenadering zoeken. – Er is geen spontaan delen van plezier. Zoals een kind bijvoorbeeld kan wijzen ‘kijk
mama, daar’ naar iets wat ze leuk of interessant vinden, zal een kind met autisme dit weinig
tot niet doen. – En er is geen wederkerigheid naar anderen,
en ze kunnen dus bijvoorbeeld anderen niet troosten, of ze kunnen sociaal ongepast reageren. Verder zie je vaak stereotiep gedrag wat kan
inhouden – Zeer beperkte interesses, vaak is er maar
1 interesse of hobby, waar ze dan heel intens mee bezig zijn zodat het allesoverheersend
wordt. – Niet-functionele routines en rituelen, en
wanneer er wordt afgeweken van deze rituelen zijn ze erg van slag. Regelmaat is erg belangrijk en verandering
wordt niet goed verdragen. – En bepaalde houdingen en bewegingen die
steeds terugkeren, zoals bijvoorbeeld met de handen fladderen of met het hele lichaam
heen en weer wiegen. De oorzaak van autisme is niet bekend. Wel is duidelijk dat er meerdere factoren
een rol spelen bij het ontstaan van deze aandoening. Genetica lijkt hierbij een belangrijke factor,
maar bijvoorbeeld een infectie met CMV of het Rubella virus tijdens de zwangerschap
is ook een mogelijke factor, en verder kan je autisme ook zien als een onderdeel van
een syndroom, zoals het fragiele-X syndroom of het syndroom van Rett. En wellicht komen we nog achter andere factoren. Vaccinaties is in elk geval bewezen GEEN oorzaak
van autisme. De diagnose wordt met name gesteld op basis
van het verhaal van de ouders en van leraren, aangezien zij de ontwikkeling en het gedrag
van het kind het beste kennen. Vaak worden er vragenlijsten gebruikt om dit
uit te vragen, en uiteraard gesprekken met een kinderpsychiater of bij gespecialiseerde
psychologen of orthopedagogen. Vervolgens worden de criteria gebruikt uit
de DSM 5 om de diagnose te stellen. Hier worden de eigenschappen en gedrag gebruikt
zoals we eerder hebben besproken: Blijvend tekort in sociale communicatie en interactie,
herhaling van gedragspatronen en beperkte interesses, en dat de verschijnselen aanwezig
zijn vanaf de vroegste kindertijd (ook al zijn ze pas later herkend als symptomen van
autisme) en deze stoornissen moeten leiden tot een relevante verstoring van het functioneren
in het dagelijks leven, en het moet natuurlijk niet kunnen worden verklaard vanuit een andere
stoornis of aandoening. Vervolgens kijk je dus per patiënt waar ze
op het spectrum zitten, onderverdeeld in 3 graden. Bij graad 1 is ondersteuning vereist. Dit zijn de kinderen die wel kunnen communiceren
maar waar een gesprek moeilijk mee is, of moeite heeft om te wisselen van activiteiten
of erg aan routine hangt. Graad twee is dat er wezenlijke ondersteuning
vereist is. En Graad 3 is dat er zeer wezenlijke ondersteuning
vereist is, met hierbij ernstige tekorten in verbale en non-verbale communicatie en
ernstige stoornissen in het functioneren. Hier zie je ook de kinderen die helemaal niet
spreken, en helemaal niet, of alleen in uiterste nood, interactie met anderen aan gaan. Autisme is een levenslange aandoening. Hoe eerder de diagnose gesteld wordt, hoe
eerder er met een behandeling kan worden gestart. Vanwege de grote verschillen in het autisme
spectrum, is er ook geen hapklare behandeling, maar vaak richt de behandeling zich met name
op dat het kind, de ouders en anderen uit zijn of haar omgeving, om zo goed mogelijk
te kunnen omgaan met de symptomen. Voor sommige kinderen kan een sociale vaardigheidstraining
helpen om beter contact te kunnen maken met anderen. En op school kan er per kind worden gekeken
wat de beste ondersteuning is, en de omgeving kan zich aanpassen zoals meer structuur aanhouden
thuis, en kan therapie van een orthopedagoog of een psycholoog helpen om met de symptomen
om te gaan, voor het kind en voor de naasten. Met toenemende leeftijd kunnen de symptomen
minder goed herkenbaar worden omdat diegene leert om te compenseren, bijvoorbeeld in opleiding
en uiteindelijke baan die ze kiezen, zoals een baan waarbij je niet veel contact hoeft
te maken met andere mensen. Vaak blijft er wel een sociale interactiestoornis
merkbaar, waarbij het moeilijk blijft om wederkerige vriendschappen op te bouwen en/of te onderhouden. Ongeveer de helft van de kinderen met autisme
kan later niet zelfstandig wonen, en woont in een woonvoorziening of een instelling. Ook komt het voor dat autisme pas op volwassen
leeftijd wordt gediagnosticeerd, maar alsnog zie je dan in het verhaal de symptomen van
stoornis is de sociale interactie, communicatie en stereotiep gedrag vanaf kinderleeftijd. Mocht je oefenvragen willen maken over dit
onderwerp, dan is de jufdanielle academie misschien wat voor jou. Meld je aan via www.jufdanielle.nl
Bedankt voor het kijken!

4 thoughts on “Autisme spectrum stoornis

  1. Ik heb Asperger, een lichtere vorm van autisme en dit is al erg vroeg bij mij vast gesteld, ik heb als kind ondersteuning gehad van een kinderpsycholoog en heb medicatie gekregen die ik nu nog steeds gebruik (concerta) de medicatie helpt goed, vooral voor op school. Ik herken wel een aantal symptomen waar ik nu nog wel eens last van heb, bijvoorbeeld moeite met communicatie of erg vast houden aan routines en moeite hebben met veranderingen. Wel ben ik erg zelfstandig en hebben mijn ouders mij altijd goed ondersteunt, en nog steeds. Deze video is heel duidelijk en educatief, erg leuk gedaan!

  2. Waarom gaat het altijd alleen maar over kinderen??
    Ik ben pas in 2016 gediagnosticeerd met ASS. Ik was 19 en raad eens, ik heb het nog steeds! Geen kind, maar gewoon volwassen!

    Dus houd gewoon eens op met het altijd op kinderen afschuiven. Volwassenen hebben het ook het het blijft ook altijd onderdeel van je leven. Dus stop hiermee.

  3. Autisme is een andere vorm van bewustzijn waarbij er geen zelfbeeld word gevormd. Ik als "autist" neem primair waar vanuit gevoel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *