History of the Internet

History of the Internet

Интернет през 2009 г. Изпращаме електронни съобщения, говорим по телефона през интернет и дискутираме теми, които ни интересуват. Дори банкирането става виртуално. Но това, което днес приемаме за даденост, преди 50 години е било само блян. За да разберем как сме стигнали толкова далеч, нека...