LGR - Strangest Computer Designs of the '80s

LGR – Strangest Computer Designs of the '80s

Die 1980er Das Jahrzehnt der Mikrocomputer-Explosion Und obwohl so ziemlich jeder Heimcomputer zu dieser Zeit irgendwie etwas Einzigartiges war, gab es zahllose Maschinen mit eigenen Besonderheiten; entworfen, um jede Nische dieses neuen Marktes zu erschlieĂźen. Also lasst uns einen Blick auf einige Computer werfen, die...

Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology

Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology

Gjatë pjesës më të madhe të historisë sonë, teknologjia njerëzore është përbërë nga truri ynë, zjarri dhe shkopinj të mprehtë. Ndërkohë që zjarri dhe shkopinjtë e mprehtë janë bërë centrale elektrike dhe armë bërthamore, përmirësimi më i madh i ka ndodhur trurit tonë. Që në...