Biodiversity ecosystems and ecological networks

Biodiversity ecosystems and ecological networks

Ако приемем уроците по биоразнообразие за архипелаг, то днес ще посетим този остров,за да научим защо то е така важно. При биоразнообразието има много различни неща. Тук ще разгледаме „богатството на видовете“ –нещо, което можем да измерим. Реално можем да изброим видовете, като излезем и...